Vi kan tilby

  • 3D Modellering
  • 3D-Scanning, Reverse Engineering
  • Støpeverktøy, støpeformer
  • Støperimodeller for jern- og metallstøperier
  • Pressformer og plugger for vakumforming
  • Støping av polyuretanprodukter
  • Prototyper i tre, plast, aluminium og stål
  • Maskinering aluminium, 1 stk. og småserier
  • Probemåling, nøyaktig oppmåling

NC-styrt modellfremstilling kombinert med tradisjonelt håndverk.
Støperimodeller og kjernekasser i tre, plast, metalliserte og i aluminium.

Støpeformer for herdeplaster i aluminium eller kunststoff.
Støpeformer for rotasjonsstøping, nøkkelferdig form i aluminium og stål
Vakumforming: Verktøy i plast eller aluminium.
Prototyper i plast og aluminium.
Metallisering

Vår erfaring fra flere produksjonsprosesser er deres garanti for et konstruktivt samarbeide fra første stund.

Støperimodeller og kjernekasser

Vi har lang erfaring med tilvirkning av produksjonsutstyr for metall- og jern-støperier. Vi kan bistå med planlegging
og produksjon av modellutstyr. Modermodellutstyr utført ved håndverk eller i NC-styrt maskineringssenter.
I mange tilfeller kan vi kombinere disse metoder for å få frem en bedre løsning for kunden. Vi produserer modeller i tre og plast med eller uten metallisert overflate.

Modeller / verktøy for vakumforming

Vi kan levere modeller i tre og kunststoff, med eller uten metallisert overflate for prototype- og småserie produksjon. Aluminiumsverktøy for større serier

Støpeverktøy for polyuretan-støping

Vi har lang erfaring med produksjon av støpeformer for polyuretanstøping, og leverer former tilpasset den enkelte kundes produksjonsutstyr. Støpeformene blir i all hovedsak maskinert i aluminium basert på 3D-tegninger av produktet som skal støpes. Aluminiumsformer har lang levetid og vil kunne brukes problemfritt for mange tusen støp. Formene kan utstyres med kanaler for væskebåren varme eller vi kan montere varmepatroner for elektrisk oppvarming.Vi kan også bygge spesielle formholdere der det er ønskelig

For et rimeligere alternativ kan vi frese former i plastmaterialer eller støpe dem i komposittmateriale eller silicon mot en modell. Slike former vil ha begrenset holdbarhet og egner seg til mindre serier og prototyper

Vår ekspertise er konstruksjon av støpeformen. Dette gjøres i tett dialog med kunden, noe som sikrer et godt sluttresultat og produksjonsvennlige former.